+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

Treningi mediacyjne to możliwość intensywnego doskonalenia i wzmacniania wybranych kompetencji mediacyjnych. Treningi są prowadzone przez doświadczonych mediatorów,  psychologów i prawników. Forma zajęć umożliwia skuteczne przyswojenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności w trakcie kilkugodzinnych zajęć.

DLA KOGO?

  • dla mediatorów,
  • dla absolwentów kursu „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”,
  • dla kandydatów na mediatorów,
  • dla osób pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje mediacyjne.

Przejdź do kalendarza treningów mediacyjnych. 

Mediacje z podmiotami publicznymi 18 maja 2023 r. (online)
Mediacje z podmiotami publicznymi 18 maja 2023 r. (online)

CEL I ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie adresowane jest do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu mediacji cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem mediacji z podmiotami sektora publicznego. Szkolenie składa się z części teoretycznej (m.in. analiza wybranych...

Psychologia mediacji 17 lutego 2023 r. (stacjonarnie)
Psychologia mediacji 17 lutego 2023 r. (stacjonarnie)

CEL I ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych. Podczas szkolenia szczegółowo zostaną przedstawione zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami...