+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

Szkolenia z mediacji i negocjacji

Dlaczego warto?

  • szkolenia podstawowe z mediacji są w naszym centrum prowadzone zawsze przez kilku doświadczonych mediatorów – dzięki temu Uczestnik zdobywa wszechstronną wiedzę i nie jest narażony na narzucenie subiektywnej wizji mediacji,
  • treningi mediacyjne są autorskimi projektami doświadczonych mediatorów, co pozwala im na przekazanie wiedzy i umiejętności w ich najsilniejszych obszarach
  • badania pokazują, że w ciągu najbliższych kilku lat aż 65% zawodów będzie wymagało posiadania rozwiniętych umiejętności miękkich w zakresie komunikacji.

Dlaczego szkolenia prowadzone w Śląskim CAM są atrakcyjniejsze cenowo niż pozostałe oferowane na rynku szkoleniowym?

Podstawową działalnością Śląskiego CAM jest prowadzenie mediacji. Aktywność szkoleniowa ma na celu wyłącznie profesjonalizację zawodu mediatora i tym samym upowszechnianie idei mediacji. Dlatego wykorzystując nasze doświadczenie i wiedzę mediacyjną, a także szerokie przygotowanie akademickie, oferujemy szkolenia korzystniejsze cenowo.

Mediacje z podmiotami publicznymi 18 maja 2023 r. (online)

Mediacje z podmiotami publicznymi 18 maja 2023 r. (online)

CEL I ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie adresowane jest do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu mediacji cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem mediacji z podmiotami sektora publicznego. Szkolenie składa się z części teoretycznej (m.in. analiza wybranych...

czytaj dalej
Psychologia mediacji 17 lutego 2023 r. (stacjonarnie)

Psychologia mediacji 17 lutego 2023 r. (stacjonarnie)

CEL I ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych. Podczas szkolenia szczegółowo zostaną przedstawione zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami...

czytaj dalej