+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska
CEL I ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu mediacji cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem mediacji z podmiotami sektora publicznego. Szkolenie składa się z części teoretycznej (m.in. analiza wybranych przepisów Ustawy o finansach publicznych oraz Ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych).

Podczas szkolenia zostaną przedstawione zarówno regulacje prawne dotyczące mediacji z udziałem podmiotów sektora publicznego, a także praktyczne wskazówki i propozycje wyjścia z dołka negocjacyjnego.

Celem jest podwyższenie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem podmiotów publicznych przy uwzględnieniu reżimu gospodarowania środkami publicznymi.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
  • Specyfika mediacji z udziałem podmiotów sektora publicznego.

  • Analiza wybranych przepisów prawa (pro mediacyjnych) związanych z możliwością zawarcia Ugody przed mediatorem przez podmioty sektora publicznego.

  • Analiza etapów przykładowego postępowania mediacyjnego z udziałem Gminy.

TRENERZY
  • r.pr. Monika Biernot – mediatorka z wieloletnim stażem, trenerka mediacji i negocjacji.

TERMIN

18 maja 2023 r., godz. 17:00 – 19:15 

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

CERTYFIKAT

Każdy Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

CENA

Cena za trening wynosi 390,00 zł +23% VAT. 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 maja 2023 r.

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej lub kontakt pod adresem mediacje@us.edu.pl