+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska
CEL I ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do obecnych i przyszłych mediatorów w sprawach
karnych, a także tych przedstawicieli innych grup zawodowych, którzy w swojej pracy mogą zetknąć
się z mediacją w sprawie karnej.
Podczas szkolenia scharakteryzowana zostanie rola mediatora w sprawie karnej. Szczegółowo zostaną
przedstawione zadania i obowiązki mediatora wytyczone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z
dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. Słuchacze zapoznają
się z praktycznymi aspektami realizacji wyznaczonych zadań.
Naszym celem jest trening kompetencji związanych z prawidłowym i sprawnym realizowaniem zadań
stawianych przed mediatorem w sprawach karnym. Nabyte umiejętności pozwolą rzetelnie i pewnie
wykonywać obowiązki mediatora.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
  • Rola mediatora w sprawie karnej.

  • Lista zadań i obowiązków mediatora wg rozporządzenia.

  • Krótka charakterystyka poszczególnych zadań.

  • Praktyczne aspekty zadań mediatora.

TRENERZY
  • dr Dominika Bek – mediatorka w sprawach karnych z wieloletnim stażem, prawniczka, nauczycielka akademicka, autorka publikacji naukowych m.in. na temat mediacji i sprawiedliwości naprawczej.

TERMIN

28 kwietnia 2023 r., godz. 17:00 – 18:30

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b)

CERTYFIKAT

Każdy Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

CENA

Cena za trening wynosi 250,00 zł +23% VAT. 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 11 kwietnia 2023 r.

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej lub kontakt pod adresem mediacje@us.edu.pl