+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

Wykładowcy

dr Dominika Bek

PRAWO KARNE

mediatorka w sprawach karnych z kilkuletnim stażem, prawnik, nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UŚ, autorka publikacji naukowych m.in. na temat mediacji i sprawiedliwości naprawczej, współautorka podręcznika pod red. O. Sitarz, Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych, DIFIN 2015

dr Anna Bicz-Kordonets

PRAWO GOSPODARCZE / PRAWO CYWILNE / PRAWO RODZINNE

Doktor nauk prawnych, dyrektor Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UŚ. Prowadzi szkolenia z zakresu mediacji cywilnych, rodzinnych oraz gospodarczych

Kursy i szkolenia

 • Akademia Negocjacji  — EY Academy of Business
 • Szkolenie „Mediacje – Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”
 • Szkolenie „Specjalistyczne szkolenie z mediacji gospodarczych” organizowane w ramach projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji — projekt pilotażowy”
 • Warsztaty z konstruowania ugód w sprawach cywilnych

Specjalizacje

 • mediacje gospodarcze
 • mediacje cywilne (sprawy o zapłatę, podział majątku wspólnego małżonków)

Kontakt:
tel. 515 166 005
e-mail: mediacje@us.edu.pl

r.pr. Monika Biernot

PRAWO CYWILNE / PRAWO RODZINNE / PRAWO GOSPODARCZE

 • radca prawny,
 • wykładowca, trener mediacji
 • studia podyplomowe Kolegium Języka Biznesu UŚ (Język angielski)
 • Odbyte szkolenia m.in.:
 •  „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” — Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 •  „Mediacje w sprawach gospodarczych dla środowiska mediatorów”- Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • „Negocjacyjny Olimp” – szkolenie z prof. dr hab. Zbigniewem Nęckim Warszawa

Obszary mediacji:

 • prawo gospodarcze
 • prawo cywilne
 • prawo rodzinne

Kontakt:
tel. 515 166 005
e-mail: mediacje@us.edu.pl

dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz

PRAWO GOSPODARCZE / PRAWO CYWILNE

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ukończył także studia English and European Law prowadzone przez Uniwersytet Cambridge. Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego. Obecnie także Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego. Inicjator wielu projektów naukowo-praktycznych, również koordynator ds. kontaktów międzynarodowych. Specjalizuje się w prawnej regulacji rynku finansowego ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego, prawa przedsiębiorców (prawa działalności gospodarczej, prawa spółek, również spółek z udziałem Skarbu Państwa), a także prawem konkurencji.

Paweł Kartasiński

PRAWO RODZINNE / PRAWO CYWILNE

Obszary mediacji:

 

 • prawo rodzinne
 • prawo cywilne

 

Kontakt:
tel. 515 166 005
e-mail: mediacje@us.edu.pl

dr hab. prof. UŚ Olga Sitarz

PRAWO KARNE

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UŚ, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, kryminologii i mediacji, była sędzia w Sądzie Rejonowym w Katowicach (Wydział Karny), mediatorka.

dr Urszula Torbus

PRAWO PRACY

Obszary mediacji:

 

 • prawo pracy

 

Kontakt:
tel. 515 166 005
e-mail: mediacje@us.edu.pl

prof. Andrzej Torbus

PRAWO GOSPODARCZE

Profesor Andrzej Torbus jest Kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Równolegle z działalnością zawodową wykonuje zawód radcy prawnego oraz mediatora. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce postępowania procesowego, międzynarodowego postępowania cywilnego, postępowania upadłościowego i układowego oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Profesor Andrzej Torbus brał udział w projekcie Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy współfinansowanego ze środków europejskich. Profesor wystąpił na wielu konferencjach i seminariach naukowych. Posługuje się językiem niemieckim oraz angielskim. 

 

Obszary mediacji:

 • sprawy gospodarcze z zakresu prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa budowlanego

 

Kontakt:
tel. 515 166 005
e-mail: mediacje@us.edu.pl

Sędzia dr Patrycja Dolniak

.