+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie ma formę hybrydową. Zajęcia w piątki odbywają się w formie zdalnej (online) za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Zajęcia w soboty i niedzielę prowadzone są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b)

CEL I ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych.

Podczas szkolenia szczegółowo zostaną przedstawione aspekty prawne dotyczące mediacji oraz zaawansowane techniki mediacyjne. Pomogą one przyszłym mediatorom rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne oraz ułatwią trafne znajdowanie źródeł konfliktów.

Naszym celem jest przygotowanie Uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie kompleksowej wiedzy na temat mediacji, dlatego też szkolenie prowadzone jest przez kilku prowadzących – każdy z nich wykłada moduł odpowiadający swojej specjalizacji.

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
 • Mediacja a inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów.
 • Podział mediacji: cywilne, karne, administracyjne, w sprawach zamówień publicznych.
 • Podział mediacji: mediacja umowna, mediacja ze skierowania sądu.
 • Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność).
 • Rodzaje mediatorów: lista stałych mediatorów a lista mediatorów prowadzonych na podstawie art. 1832§3 k.p.c.; Krajowy rejestr mediatorów.
 • Opłaty za mediację – wynagrodzenie mediatorów, wydatki.
 • Ocena zdatności mediacyjnej sprawy.
 • Mediator facylitacyjny i koncyliacyjny.
 • Wybór strategii prowadzenia mediacji.
 • Cel postępowania mediacyjnego – kompromis a kooperacja.
 • Dokumentacja mediacyjna: umowa o mediację, umowa o przeprowadzenie mediacji, zaproszenie na mediację, protokół.
 • Przebieg postępowania mediacyjnego: pierwszy kontakt ze stronami, prowadzenie spotkań mediacyjnych, spotkania wstępne, spotkania indywidualne (na osobności), spotkania wspólne;
 • Monolog mediatora.
 • Treść ugody mediacyjnej.
 • Relacja mediator – sędzia.
 • Zatwierdzanie ugody przez sąd.
 • Mediacje w sprawach rodzinnych.
 • Mediacje w sprawach z zakresu prawa pracy.
 • Mediacje w sprawach karnych.
 • Sytuacje trudne w mediacji – trening.
 • Symulacje mediacji.
TRENERZY
 • mediatorka dr Dominika Bek
 • mediatorka dr Anna Bicz-Kordonets
 • mediatorka r.pr. Monika Biernot
 • sędzia dr Patrycja Dolniak
 • psycholożka prof. Anita Pollak
 • mediatorka prof. dr hab. Olga Sitarz
 • mediatorka dr Urszula Torbus
 • mediator prof. Andrzej Torbus

Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na  listę stałych mediatorów Prezesów sądów okręgowych prowadzoną na podstawie art. 157 d § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.2019 poz. 52).
  TERMIN

  Szkolenie odbywa się w dwa weekendy:

  • 24 listopada 2023 r. w godzinach od 15:00 do 18:00 (online)
  • 25 listopada 2023 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 (stacjonarnie)
  • 26 listopada 2023 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 (stacjonarnie)
  • 8 grudnia 2023 r. w godzinach od 15:00 do 18:00 (online)
  • 9 grudnia 2023 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 (stacjonarnie)
  • 10 grudnia 2023 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 (stacjonarnie)
  W CENIE SZKOLENIA OTRZYMUJESZ DODATKOWO:

  PRYWATNA GRUPA NA FB

  Po zakupie kursu Uczestnicy otrzymają link do zamkniętej grupy na FB, w ramach której każdy Uczestnik ma zapewnione wsparcie doświadczonych mediatorów. W grupie możesz zadawać pytania, dzielić się wnioskami, wyjaśniać swoje wątpliwości oraz wymieniać doświadczeniami.

  ZESTAW MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

  Każdy z Uczestników otrzyma zestaw materiałów poszkoleniowych, w skład których wchodzić będą między innymi wzory dokumentów mediacyjnych oraz przykłady ugód mediacyjnych.

  CENA

  Cena za szkolenie wynosi 2 300,00 zł +23% VAT. 

  Uprzejmie informujemy, że wszyscy studenci uprawnieni są do skorzystania ze zniżki. Wówczas cena za szkolenie wynosi 1 990,00 zł + 23% VAT.

  Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty 0%. 

  Termin na przyjmowanie zgłoszeń upływa 13 listopada 2023 r.

  Płatności należy dokonać do 7 dni od dnia potwierdzenia wpłynięcia zgłoszenia.

  Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza elektronicznego poniżej lub wypełnienie formularza znajdującego się na dole strony oraz odesłanie go na adres mediacje@us.edu.pl.

  CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

  Zapraszamy do kontaktu pod adresem: mediacje@us.edu.pl.