+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

Projekt

„Przyjazne Mediacji”

Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przedstawia Państwu nowy Projekt pn. „KANCELARIA PRZYJAZNA MEDIACJI” oraz „FIRMA PRZYJAZNA MEDIACJI”, skierowany do przedsiębiorców oraz prawników i ich Klientów. 

O PROJEKCIE

Propagowanie idei mediacji stanowi jedno z głównych zadań Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, dlatego też najważniejszym celem Projektu jest zachęcenie przedsiębiorców oraz prawników do proponowania klientom skorzystania z mediacji przed wszczęciem postępowania sądowego lub w jego toku.

Tytuł „KANCELARIA PRZYJAZNA MEDIACJI” oraz „FIRMA PRZYJAZNA MEDIACJI” nadawany jest przez  Kapitułę Projektu, której przewodniczy Prof. dr hab. Andrzej Torbus – Prezes Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

 

Kancelaria lub też Firma po podpisaniu Deklaracji Promowania Mediacji otrzymuje specjalny Certyfikat wydawany przez Śląskie Centrum Arbitrażu  i Mediacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Tenże certyfikat jest dowodem, iż dana Kancelaria lub Firma  jest „przyjazna mediacji” oraz współpracuje  z naszym Centrum, Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w zakresie rozpowszechniania mediacji.

Ponadto Kancelaria lub Firma jest uprawniona do wyeksponowania Certyfikatu na swojej stronie internetowej lub w inny sposób. Istnieje również możliwość, iż po wyrażeniu odpowiedniej zgody dane Kancelarii albo Firmy wraz z odnośnikiem do ich stron internetowych, zostaną umieszczone na stronie internetowej Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. W tym aspekcie Kancelaria, a także Firma może również zamieścić dane oraz adres witryny www. Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji na swojej stronie internetowej. Tym samym zostałaby nawiązana trwała współpraca na gruncie mediacyjnym pomiędzy Kancelarią a ŚCAM WPiA UŚ.

W naszym przekonaniu Projekt „KANCELARIA PRZYJAZNA MEDIACJI” oraz „FIRMA PRZYJAZNA MEDIACJI” służy w równym stopniu wyeksponowaniu roli mediacji, jak też stanowi wyraz zaangażowania Kancelarii prawnych oraz Firm w przedsięwzięcie ważne społecznie i gospodarczo.

 

Wybierając mediację nie ponosi się żadnych strat ani ryzyka. Wręcz przeciwnie można wiele zyskać, a w przyszłości uniknąć prowadzenia długotrwałego oraz kosztownego postępowania przed organem wymiaru sprawiedliwości.


 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PROJEKTU

Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji wspiera polubowne metody poprzez:

  • Mediacje w sprawach gospodarczych – ŚCAM WPiA UŚ posiada w swoim gronie mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, prawa pracy, szeroko pojętego prawa cywilnego, a także z dziedziny prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Nasi mediatorzy cechują się wieloletnim doświadczeniem, czynnie wykonują zawód mediatora, a także są wykwalifikowanymi prawnikami (w tym radcami prawnymi, adwokatami);
  • Mediacje online – ŚCAM WPiA UŚ może pochwalić się Państwu nowoczesną oraz świetnie wyposażoną salą do przeprowadzania mediacji online;
  • Spotkania z przedsiębiorcami, prelekcje oraz panele dyskusyjne – organizowane przez ŚCAM WPiA UŚ oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach wydarzenia, przyciągają duże grono zainteresowanych, gdyż jest to pole do wymiany doświadczeń oraz czerpania innowacyjnych pomysłów, które można następnie wprowadzać we własnej firmie;
  • Specjalistyczne szkolenia z zakresu mediacji, w tym z zakresu spraw gospodarczych – celem organizowanych przez ŚCAM WPiA UŚ szkoleń jest zdobycie przez ich uczestników gruntownej wiedzy na temat mediacji w sporach o charakterze gospodarczym.
ILE TO KOSZTUJE?

Udział w Projekcie „KANCELARIA PRZYJAZNA MEDIACJI” oraz „FIRMA PRZYJAZNA MEDIACJI” jest całkowicie bezpłatny.

Ani Państwo, ani Państwa Klienci nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat. Podpisanie Deklaracji Promowania Mediacji jest wyrazem dbałości o rozwiązywanie konfliktów bez angażowania organów wymiarów sprawiedliwości oraz promowania idei mediacji w społeczeństwie.

 

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU

Jeżeli wyrażają Państwo chęć uczestnictwa w naszym Projekcie, uprzejmie prosimy o wykonanie następujących kroków:

-Kontakt z ŚCAM WPiA UŚ poprzez email: mediacje@us.edu.pl lub telefoniczny pod numerem: 609 293 806 lub też poprzez wiadomość na portalu Facebook z adnotacją „KANCELARIA PRZYJAZNA MEDIACJI” lub też „FIRMA PRZYJAZNA MEDIACJI” w celu ustalenia szczegółów związanych z podpisaniem Deklaracji Promowania Mediacji.

  • Informacje dla Kancelarii: Aby możliwym było uzyskanie Certyfikatu, Kancelaria powinna skierować do ŚCAM co najmniej 5 mediacji (najlepiej jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego – tzw. „mediacje umowne”). 

-Zapoznanie się z treścią Deklaracji Promowania Mediacji;

-Oczekiwanie na nadanie tytułu „KANCELARIA PRZYJAZNA MEDIACJI” lub „FIRMA PRZYJAZNA MEDIACJI” przez Kapitułę Projektu;

-Podpisanie Deklaracji Promowania Mediacji oraz otrzymanie Certyfikatu wydawanego przez ŚCAM WPiA UŚ we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.