+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska
CEL I ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do obecnych i przyszłych mediatorów w sprawach karnych, a także tych przedstawicieli innych grup zawodowych, którzy w swojej pracy mogą zetknąć się z ugodą mediacyjną w sprawie karnej.

Podczas szkolenia scharakteryzowane zostanie znaczenie, charakter prawny i forma ugody mediacyjnej w sprawie karnej. Szczegółowo zostaną przedstawione możliwe postanowienia ugody i ich konsekwencje dla każdej ze stron oraz dla przebiegu postępowania.

Naszym celem jest trening kompetencji związanych z prawidłowym i celowym formułowaniem postanowień ugody oraz rozpoznawaniem ich znaczenia prawnego i faktycznego.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
  • Charakter prawny ugody mediacyjnej w sprawie karnej.

  • Znaczenie zawarcia ugody lub jej braku.

  • Forma ugody.

  • Treść ugody z uwzględnieniem różnych typów postanowień.

  • Postanowienia niedopuszczalne i niewskazane.

  • Kontrola wykonania zobowiązań.

TRENERZY
  • dr Dominika Bek – mediatorka w sprawach karnych z wieloletnim stażem, prawniczka, nauczycielka akademicka, autorka publikacji naukowych m.in. na temat mediacji i sprawiedliwości naprawczej.

TERMIN

14 kwietnia 2023 r., godz. 17:00 – 19:30

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b)

CERTYFIKAT

Każdy Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

CENA

Cena za trening wynosi 320,00 zł +23% VAT. 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 6 kwietnia 2023 r.

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej lub kontakt pod adresem mediacje@us.edu.pl