+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

Śląskie Centrum
Arbitrażu i Mediacji

O nas

Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji (dawniej Ośrodek Mediacji) działające przy Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego prowadzi działalność mediacyjną od 2005 roku.

Śląskie CAM jest częścią ogólnopolskiej sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji, której celem jest  zapewnienie najwyższego poziomu profesjonalizmu prowadzonych postępowań mediacyjnych poprzez wypracowanie wspólnych standardów działania.

Zadaniem Śląskiego CAM jest również promocja idei mediacji. Realizowana jest ona szczególnie poprzez organizację specjalistycznych szkoleń mediacyjnych oraz konferencji, a także współpraca z innymi ośrodkami mediacji w kraju i za granicą.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat funkcjonowania CAM, znajdą Państwo tutaj