+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska
CEL I ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu mediacji cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem mediacji z podmiotami sektora publicznego. Szkolenie składa się z części teoretycznej (m.in. analiza wybranych przepisów Ustawy o finansach publicznych oraz Ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych) oraz części praktycznej tj. symulacji posiedzenia w warunkach impasu wynikającego z szczególnej pozycji podmiotu publicznego jako strony postępowania mediacyjnego.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione zarówno regulacje prawne dotyczące mediacji z udziałem podmiotów sektora publicznego, a także praktyczne wskazówki i propozycje wyjścia z dołka negocjacyjnego.

Celem jest podwyższenie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem podmiotów publicznych przy uwzględnieniu reżimu gospodarowania środkami publicznymi.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
  • Specyfika mediacji z udziałem podmiotów sektora publicznego.

  • Analiza wybranych przepisów prawa (pro mediacyjnych) związanych z możliwością zawarcia Ugody przed mediatorem przez podmioty sektora publicznego.

  • Analiza etapów postępowania mediacyjnego z udziałem Gminy.

  • Trening obejmujący symulację posiedzenia mediacyjnego (praca w zespołach negocjacyjnych), nakierowany na zapobieżenie impasowi w rozmowach, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji i roli mediatora w mediacji z udziałem podmiotu sektora publicznego.

TRENERZY
  • r.pr. Monika Biernot – mediatorka z wieloletnim stażem, trenerka mediacji i negocjacji.

TERMIN

14 stycznia 2023 r., godz. 9:30 – 13:15 

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b)

CERTYFIKAT

Każdy Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

CENA

Cena za trening wynosi 500,00 zł +23% VAT. 

Do 10 grudnia obowiązuje cena promocyjna 420,00 zł + 23% VAT

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 5 stycznia 2023 r.

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej lub kontakt pod adresem mediacje@us.edu.pl