+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska
dr Błażej Mądrzycki

dr Błażej Mądrzycki

dr Błażej Mądrzycki prawo pracy Doktor nauk prawnych, mediator, wykładowca akademicki. Jest  członkiem Zespołu Badawczego Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UŚ,  redaktorem czasopisma naukowego „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”....
dr Urszula Torbus

dr Urszula Torbus

dr Urszula Torbus prawo cywilne Prawniczka, mediatorka, trenerka, wykładowczyni akademicka, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Specjalizuje się w mediacjach z zakresu prawa pracy, w tym w sporach związanych...
adw. dr Marek Stańko

adw. dr Marek Stańko

dr Marek Stańko prawo rodzinne / prawo cywilne / prawo gospodarcze / prawo pracy Nauczyciel akademicki — Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Ukończone studia prawnicze na WPiA UŚ, a następnie doktorat...