+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

dr Urszula Torbus

prawo cywilne

Prawniczka, mediatorka, trenerka, wykładowczyni akademicka, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Specjalizuje się w mediacjach z zakresu prawa pracy, w tym w sporach związanych z mobbingiem i dyskryminacją.

Zawodowo zajmuje się również problematyką rozwiązywania umów o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem zwolnień z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz w problematyce odpowiedzialności pracowników. Interesuje się także tematyką zatrudnienia w spółkach kapitałowych, zwłaszcza zatrudnieniem członków zarządu. Pracowała również jako specjalista w dziale rachuby wynagrodzeń i kadr oraz jako asystent sędziego w sądzie pracy. 

Obszary mediacji:

  • prawo pracy

Kontakt:
tel. 515 166 005
e-mail: mediacje@us.edu.pl