+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

dr Błażej Mądrzycki

prawo pracy

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2009 roku związany z Katedrą Prawa Pracy i Polityki Socjalnej na tymże Wydziale. W 2008 roku ukończył szkolenie Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora organizowane przez Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” w Katowicach.