+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

dr Błażej Mądrzycki

prawo pracy

Doktor nauk prawnych, mediator, wykładowca akademicki. Jest  członkiem Zespołu Badawczego Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UŚ,  redaktorem czasopisma naukowego „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”. Pełni nadto funkcję wiceprezesa Rady Uczelnianej ZNP w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz rzecznika i koordynatora ds. prawnych Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Od 2023 roku pełni rolę wiceprzewodniczącego Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Specjalizuje się w mediacjach z zakresu prawa pracy. Autor takich publikacji jak: „Praca na własny rachunek a ochrona przed mobbingiem i dyskryminacją”, „Antidiscrimination Law in Poland”. 

Prowadzi szkolenia z mediacji pracowniczych.

Specjalizacje

  • mediacje gospodarcze
  • mediacje cywilne (sprawy o zapłatę, podział majątku wspólnego małżonków)

Kontakt:
tel. 515 166 005 (biuro Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji)
e-mail: mediacje@us.edu.pl