+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

dr Marek Stańko

prawo rodzinne / prawo cywilne / prawo gospodarcze / prawo pracy

Nauczyciel akademicki — Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Ukończone studia prawnicze na WPiA UŚ, a następnie doktorat z wyróżnieniem na tym Wydziale. Przez ponad 12 lat wykonywał zawód sędziego Sądu Rejonowego w Chorzowie, a następnie Sądu Okręgowego w Katowicach, gdzie pełnił również funkcję wizytatora do spraw cywilnych i unijnych. Był również sędzią specjalizującym się w zakresie obrotu prawnego z zagranicą. Obecnie od wielu lat wykonuje zawód adwokata jako wspólnik w spółce partnerskiej.

Obszary mediacji:

  • prawo rodzinne
  • prawo cywilne
  • prawo gospodarcze
  • prawo pracy

 

Kontakt:
tel. 515 166 005
e-mail: mediacje@us.edu.pl