+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

W poprzednim poście pisaliśmy na temat organizacji oraz zasad funkcjonowania Centrum Arbitrażu i Mediacji. Za pośrednictwem strony internetowej www.cammediacje.pl przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o mediację, dzięki bezpiecznej aplikacji, blokującej udostępnianie ich danych osobowych oraz szczegółów sprawy, mającej być przedmiotem mediacji, osobom trzecim.

Złożenie wniosku o mediację „bez wychodzenia z domu” jest niewątpliwie łatwiejsze oraz szybsze od standardowej procedury. Z uwagi na fakt, iż każdy przedsiębiorca może korzystać ze składania wniosku online, mediacja staje się coraz bardziej popularną metodą rozwiązywania sporów w sprawach z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa pracy.

Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób przedsiębiorca może złożyć online wniosek o mediację:

  1. Po pierwsze zarejestruj się na stronie cammediacje.pl.  Bezpośredni link do rejestracji znajdziesz tutaj. W trakcie rejestracji, wypełnij obowiązkowe pola oznaczone gwiazdką (*).
  1. Zapoznaj się z treścią informacji o przetwarzaniu danych, dzięki czemu dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jaki jest czas ich przechowywania oraz o Twoich uprawnieniach w związku z ochroną danych osobowych.
  1. Wybierz przycisk „Zarejestruj się”.
  1. Twoje konto zostanie zarejestrowane. Na podany przez Ciebie adres e-mail wysłany będzie link potwierdzający rejestrację. Aby dokończyć proces rejestracji, należy potwierdzić samodzielną rejestrację konta za pomocą otrzymanego linku.
  1. Gratulacje! Pomyślnie wygenerowałeś swoje konto. Tym samym:

a) w zakładce „Moje dane” możesz zmieniać swoje dane osobowe lub dane Twojej firmy, masz możliwość, także zmiany hasła,

b) w zakładce „Mediacje” masz dostęp do swoich mediacji oczekujących, będących w toku oraz zakończonych. Możesz, także zobaczyć czy w konkretnych sprawach zostały zawarte ugody,

c) w zakładce „wnioski o mediację” masz możliwość złożenia wniosku o mediację oraz stałego monitorowania przebiegu postępowania mediacyjnego.

6. Wypełnij wniosek o mediację, wpisując kolejno:

a) nazwę wniosku ( tutaj: wniosek o mediację),

b) wybierz z rozwijanej listy konkretne CAM jakie ma przeprowadzić mediację,

c) wybierz z rozwijanej listy według własnych preferencji osobę mediatora (lista mediatorów aktualizuje się automatycznie, po wybraniu konkretnego CAM),

d) uzupełnij dane drugiej strony, obowiązkowo wpisując numer kontaktowy do niej. Obligatoryjnie musisz zaznaczyć, także czy jest to osoba fizyczna, czy osoba prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca) czy tez organizacja,

e) opisz powstały spór (krótko oraz zwięźle, gdyż limit wprowadzanych słów wynosi 500),

f) jeżeli chcesz, aby dane CAM wysłało do drugiej strony informację o mediacji, należy zaznaczyć kwadrat na samym dole strony.

UWAGA! Jeżeli wybierasz tę opcję, obligatoryjnie musisz podać adres e-mail drugiej strony.

  1. Sprawdź wprowadzone przez siebie informacje. Następnie wybierz przycisk „Wyślij wniosek”.
  1. Opłać wniosek tzw. „opłatą inicjującą” – następuje automatyczne przekierowanie na stronę dotyczącą płatności. Pojawi się tam konkretna kwota, którą należy uiścić  UWAGA! Każde CAM posiada odrębny Cennik, w związku z tym nie ma jednolitych stawek opłat.
  1. Po dokonaniu opłaty wybierz przycisk „Przystąp do mediacji”.
  1. Gratulacje! Zakończyłeś procedurę składania wniosku o mediację ;-).

CAM, które wybrałeś otrzyma drogą elektroniczną Twój wniosek i przekaże go do wskazanego przez Ciebie mediatora.

Jak sami Państwo widzą złożenie online wniosku o mediację nie jest skomplikowane. Dlatego serdecznie zachęcamy do korzystania z tej, jakże wygodnej opcji. Centra Arbitrażu i Mediacji dbają o Państwa cenny czas oraz wychodzą naprzeciw Państwu oczekiwaniom w związku z  informatyzacją mediacji.

Czekamy na Państwa wnioski.