+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

Co to jest CAM?

Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji jest jednym z 15 wojewódzkich Centrum Mediacji i Arbitrażu, które działają na terenie naszego kraju.

Centra Arbitrażu i Mediacji mają na celu pomoc przedsiębiorcom w polubownym rozwiązywaniu ich konfliktów w sprawach gospodarczych.

Dlatego też popularyzowanie idei mediacji wśród środowisk, skupiających przedsiębiorców jest priorytetowym zadaniem każdego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Niestety w Polsce liczba przedsiębiorców, którzy decydują się na skorzystanie z mediacji i tym samym z usług profesjonalnego mediatora wciąż jest niewielka. Jednakże w ostatnich latach można zauważyć w tym zakresie tendencję wzrostową.

Przedsiębiorcy często nie wiedzą, na czym polega mediacja i w jaki sposób prowadzone jest postępowanie mediacyjne.Warto wspomnieć, iż Centra Arbitrażu i Mediacji zajmują się, także działalnością szkoleniową oraz propagującą wiedzę na temat mediacji w kręgu przedsiębiorców.

W związku z powyższym działalność każdego Centrum Arbitrażu i Mediacji opiera się na mediacji, w której co najmniej jedna ze stron jest przedsiębiorcą.

 

Czy każdy przedsiębiorca może skorzystać z mediacji, którą proponuje CAM?

Oczywiście. Bez wyjątku każdy przedsiębiorca może zgłosić się do wybranego CAM, celem skorzystania z instytucji mediacji i tym samym rozwiązania sporu, bez angażowania organów wymiaru sprawiedliwości.

Należy jednak pamiętać, iż mediacja jest dobrowolna, co oznacza, iż zarówno przedsiębiorca jak i druga strona konfliktu, muszą wyrazić zgodę na prowadzenie postępowania mediacyjnego.

 

Gdzie znajdę informacje na temat CAM?

Jeżeli mają Państwo zamiar zasięgnąć szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania CAM,  zapraszamy serdecznie na dedykowaną im stronę internetową, którą znajdą Państwo tutaj.

Strona internetowa CAM została tak zaprojektowana, aby w jak największym stopniu ułatwić przedsiębiorcom uzyskiwanie potrzebnych informacji.

Po pierwsze znajdą tam Państwo opis czym jest mediacja oraz jakie są jej wady i zalety. Interaktywne filmy zamieszczane na stronie internetowej, niewątpliwie przybliżają cały przebieg postępowania mediacyjnego oraz postać mediatora jako osoby bezstronnej.

Dodatkowo w zakładce „Mediacje gospodarcze” mają Państwo możliwość zapoznania się z katalogiem spraw, objętych tym pojęciem. CAM wyjaśnia również istotę rozwiązywania sporów gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami, kadrą zarządzającą, właścicielami firm itp.

Natomiast w zakładce „Aktualności” mogą Państwo na bieżąco śledzić najnowsze wydarzenia z życia CAM.

 

Czy Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji jest obecne na stronie internetowej CAM?

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji znajdą Państwo tutaj.

Z przyjemnością informujemy, iż z zakresu spraw gospodarczych współpracę w ramach CAM podjęli: Pan Prof. Rafał Blicharz, Pan Tomasz Cyrol oraz Pan Dariusz Fuchs.

Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji zapewnia przedsiębiorcom profesjonalną obsługę mediacyjną, z udziałem doświadczonych specjalistów z wieloletnią praktyką w sprawach gospodarczych.

 

Jak odnajdę CAM w swoim województwie?

Dzięki przejrzystej nawigacji na stronie internetowej CAM mogą Państwo, także odnaleźć najbliższe od siedziby swojej firmy Centrum Arbitrażu i Mediacji zlokalizowane w danym województwie.

Automatycznie zobaczą Państwo dane kontaktowe do konkretnego CAM, miejsce jego lokalizacji, a także listę mediatorów, którzy mediują w sprawach gospodarczych w danym CAM.

 

Czy CAM udostępnia teksty aktów prawnych dotyczących mediacji?

Wyciąg z aktów prawnych odnoszących się do tematyki mediacji, odnajdą Państwo w zakładce „Baza Wiedzy” na stronie internetowej CAM. Zamieszczone są tam przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego, w części dotyczącej mediacji.

 

Czy jako przedsiębiorca mam możliwość zapoznania się z przykładowymi dokumentami mediacyjnymi?

Wzory przykładowych dokumentów z jakimi można spotkać się w trakcie postępowania mediacyjnego, znajdą Państwo tutaj.

 

Czy za pośrednictwem strony internetowej CAM mogę złożyć wniosek o mediację?

Tak. Strona internetowa CAM została wyposażona w bezpieczną aplikację do składania wniosków o mediację przez każdego z przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków o mediację online znajdą Państwo w naszym kolejnym wpisie.

 

Czy mogę skierować pytanie indywidualne z dziedziny mediacji do CAM?

CAM odpowiada na wszystkie kierowane przez Państwa pytania z szeroko pojętego zakresu mediacji.

Tutaj znajdą Państwo formularz kontaktowy, dzięki któremu mogą Państwo skierować zapytanie drogą online.

Uprzejmie informujemy, iż CAM posiada, także infolinię 22 177 74 65 czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

 

Czekamy na Państwa pytania.