+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

W czwartek 13 kwietnia 2023 roku odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Fundacją WPiA UŚ „Facultas Iuridica”, Okręgową Radą Adwokacką (ORA) w Katowicach oraz Centrum Mediacyjnym ORA.

Celem jest nawiązanie współpracy umożliwiającej współdziałanie w zakresie mediacji. Porozumienie obejmuje m.in.: wymianę doświadczeń w zakresie prowadzenia mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, organizowanie wydarzeń promujących mediację, prowadzenie badań naukowych, a także organizowanie warsztatów, praktyk dla studentek i studentów WPiA UŚ.

Dokument sygnowany był przez: dziekana WPiA UŚ dr. hab. Witolda Kurowskiego, prof. UŚ, dr Dominikę Bek, dyrektorkę Śląskiego CAM dr Annę Bicz-Kordonets, dziekana ORA adw. Romana Kusza oraz kierownik Centrum Mediacyjnego adw. Paulinę Rzeszut.