+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

Dnia 18 października przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji, który odbywa się w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Tygodnia Mediacji trwającego od 14 -18 października 2019 r. Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji bierze aktywny udział w tych wydarzeniach. Mediatorzy z naszego Centrum będą pełnić dyżury w trakcie Tygodnia Mediacji w sądach na terenie województwa śląskiego.

 Wszystkie osoby zainteresowane tematyką mediacji, mogą zasięgnąć fachowych informacji oraz poznać korzyści, jakie płyną z prowadzenia postępowania mediacyjnego.

Międzynarodowy Dzień Mediacji ma na celu popularyzację idei mediacji oraz rozpowszechnienie wiedzy w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym w szczególności dotyczących mediacji.

Uprzejmie prosimy o śledzenie zakładki „Aktualności” – tam na bieżąco będą pojawiać się informacje dotyczące organizacji oraz przebiegu Tygodnia Mediacji, w tym w szczególności Dnia Mediacji.