+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska
Z uwagi na fakt, iż aktualnie nie możemy przeprowadzić szkolenia w trybie stacjonarnym, zdecydowaliśmy się na formułę ONLINE.

Symulacje mediacji ze względu na swoją specyfikę oraz konieczność bezpośredniej interakcji między prowadzącymi a uczestnikami, będą zorganizowane dla Państwa stacjonarnie na WPiA UŚ, niezwłocznie po tym jak sytuacja się ustabilizuje. W zamian za symulacje mediacji na szkoleniu online, będzie dostępny dla Państwa dodatkowy dzień szkoleniowy z zakresu mediacji w sprawach rodzinnych oraz mediacji z udziałem podmiotów publicznych.

 

ORGANIZATOR

Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”.

 

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie będzie odbywać się online za pośrednictwem platformy Click Meeting.

 

TERMIN
  • 25 – 26 kwietnia 2020 r. w godz. od 9:00 do 18:00
  • 9–10 maja 2020 r. w godz od 9:00 do 18:00 (dwa weekendy szkoleniowe)

W godzinach szkolenia odbywają się 15 minutowe przerwy kawowe oraz 30 min przerwa obiadowa.

 

CEL I ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych.

Podczas szkolenia szczegółowo zostaną przedstawione aspekty prawne dotyczące mediacji oraz zaawansowane techniki mediacyjne. Pomogą one przyszłym mediatorom rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne oraz ułatwią trafne znajdowanie źródeł konfliktów.

Naszym celem jest przygotowanie Uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie kompleksowej wiedzy na temat mediacji, dlatego też szkolenie prowadzone jest przez kilku prowadzących – każdy z nich wykłada moduł odpowiadający swojej specjalizacji.

TRENERZY

prof. dr hab. Andrzej Torbus
SSR Katowice – Wschód Patrycja Dolniak
prof. dr hab. Olga Sitarz
dr Dominika Bek
dr Weronika Szafrańska
dr Urszula Torbus
Monika Biernot
Paweł Kartasiński
Anna Bicz – Kordonets

Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na  listę stałych mediatorów Prezesów sądów okręgowych prowadzoną na podstawie art. 157 d § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.2019 poz. 52).

W CENIE SZKOLENIA OTRZYMUJESZ DODATKOWO:

PRYWATNA GRUPA NA FB

Po zakupie kursu Uczestnicy otrzymają link do zamkniętej grupy na FB, w ramach której każdy Uczestnik ma zapewnione wsparcie doświadczonych mediatorów. W grupie możesz zadawać pytania, dzielić się wnioskami, wyjaśniać swoje wątpliwości oraz wymieniać doświadczeniami.

ZESTAW MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

Każdy z Uczestników otrzyma zestaw materiałów poszkoleniowych, w skład których wchodzić będą między innymi wzory dokumentów mediacyjnych oraz przykłady ugód mediacyjnych.

CENA

Cena za szkolenie wynosi 1300,00 zł +23% VAT. 

Uprzejmie informujemy, że wszyscy studenci uprawnieni są do skorzystania ze zniżki. Wówczas cena za szkolenie wynosi 1150,00 zł + 23% VAT.

Termin na przyjmowanie zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2020 r.

Termin płatności kwoty za szkolenie upływa 8 maja 2020 r. 

 

Jeżeli chciałbyś dokonać płatności w ratach prosimy o wiadomość e-mail na adres mediacje@us.edu.pl

Maksymalna ilość rat: 3

Ostatnia rata płatna do: 8 maja 2020 r. 

 

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj oraz odesłanie go na adres mediacje@us.edu.pl

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Zapraszamy do kontaktu pod adresem: mediacje@us.edu.pl 

Pobierz formularz zgłoszeniowy