+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska
ORGANIZATOR

Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”

MIEJSCE SZKOLENIA

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

ul.Bankowa 11b

40-007 Katowice

TERMIN

14 grudnia 2019 r. – godz. 9:00 – 16:00

ADRESACI  I PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest radców prawnych, adwokatów oraz aplikantów, którzy zainteresowani są poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dnia 4 lipca 2019 r. Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonych praktyków, którzy jednocześnie zajmują się teorią prawa. Udział w szkoleniu będzie objęty punktacją szkoleniową.

W trakcie szkolenia poruszana będzie następująca tematyka: 

1. Nadużycie prawa procesowego;
• istota nadużycia prawa,
• zwrot pisma niebędącego pozwem,
• oczywista bezzasadność powództwa,
• skutki nadużycia prawa procesowego.

2. Właściwość sądu, skład sądu i wyłączenie sędziego;

3. Wymogi formalne pism procesowych składanych przez profesjonalnych pełnomocników;

4. Zarzut potrącenia;
• ograniczenie katalogu wierzytelności nadających się do potrącenia,
• termin na wniesienie zarzutu potrącenia,
• wymogi formalne.

5. Organizacja postępowania cywilnego;
• przygotowanie postępowania,
• posiedzenia,
• plan rozprawy.

6. Postępowanie dowodowe;
• nowe zasady prekluzji dowodowej,
• czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym,
• zmiany w zakresie regulacji dowodu z zeznań świadka i opinii biegłego,
• umowy dowodowe.

7. Poinformowanie przez sąd o kwalifikacji prawnej roszczenia;

8. Wyrokowanie i zaskarżanie orzeczeń;
• ogłaszanie wyroków,
• doręczanie wyroków,
• uzasadnianie wyroków,
• zmiany w zakresie zaskarżania orzeczeń.

9. Postępowanie gospodarcze;
• Zakres przedmiotowy spraw gospodarczych,
• Odrębności postępowania dowodowego.

10. Mediacja w świetle nowelizacji.

PROWADZĄCY

SSO prof.UŚ Krystian Markiewicz,

SSR dr Katarzyna Gajda – Roszczynialska

r.pr. prof. UŚ Andrzej Torbus

mediator Anna Bicz – Kordonets

CENA

Cena za szkolenie wynosi 492,00 zł brutto (400,00 zł + 23% VAT). 

Cena zawiera:

  • udział w szkoleniu,
  • Kodeks postępowania cywilnego,
  • przerwę na kawę,
  • lunch.
Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj oraz odesłanie go na adres fundwpia@us.edu.pl

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Zapraszamy do kontaktu pod adresem: fundwpia@us.edu.pl lub pod numerem telefonu 516 135 930 lub  510 042 154. 

Pobierz formularz zgłoszeniowy