+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

prof. dr hab. Rafał Blicharz

prawo gospodarcze / prawo cywilne

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia prawa angielskiego i Unii Europejskiej (Uniwersytet Cambridge), kurs Podstawy prawa chińskiego (Beijing Foreign Studies University) w Pekinie, The University of Chicago Summer Institute in Law and Economics, The University of Chicago Law School oraz studium języka angielskiego w The American Academy of English (Legal English). Współzałożyciel i koordynator The School of US Law oraz The School of Chinese Law and Culture. Pracownik Uniwersytetu Śląskiego. Konsultant paru kancelarii adwokackich i radcowskich, wieloletni mediator w sprawach gospodarczych. Autor blisko 100 publikacji z zakresu prawa gospodarczego.

Specjalizuje się w mediacjach w sprawach gospodarczych i cywilnych w szczególności w sprawach z zakresu prawa handlowego, konkurencji, prawa własności intelektualnej, prawa budowlanego oraz zamówień publicznych. Prowadzi mediacje także języku angielskim.

Graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia. He graduated from English and European Union Law (University of Cambridge), course Basics of Chinese Law (Beijing Foreign Studies University in Beijing), The University of Chicago Summer Institute in Law and Economics, The University of Chicago Law School and The American Academy of English (Legal English). Co-initiator and coordinator of The School of US Law and The School of Chinese Law and Culture. An employee of the University of Silesia. Consultant of several law firms, long-term mediator in commercial matters. Author of almost 100 publications on business law.

He specializes in mediation in commercial and civil matters, in particular in matters related to commercial law, competition law, intellectual property law, construction law, and public procurement. He also conducts mediation in English.