+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

CEL I ADRESACI KONFERENCJI

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję „Mediacja w sprawach cywilnych – w praktyce sądów, pełnomocników i mediatorów”.

Celem spotkania będzie rozstrzygnięcie wybranych problemów pojawiających się w praktyce                                  w postępowaniach mediacyjnych:

  • zatwierdzenie ugody przez sąd – wniosek o zatwierdzenie przez nadanie klauzuli wykonalności, zatwierdzenie w drodze postanowienia, uwzględnienie ugody w wyroku kończącym postępowanie,
  • mediacja w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków obejmującego nieruchomość,
  • koszty postępowania mediacyjnego w mediacji ze skierowania sądu – problemy mediacji online,
  • mediacje pracownicze – problemy praktyczne, obligatoryjność mediacji.
  • rola pełnomocnika w mediacji.

Podczas konferencji wystąpią: Sędzia Sądu Najwyższego, Sędziowie Sądów Okręgowych, Sędziowie Sądów Rejonowych, Mediatorzy oraz Radcowie Prawni.

Pobierz program konferencji wraz z prelegentkami i prelegentami

Konferencja skierowana jest do mediatorów, pełnomocników, sędziów, asystentów sędziów i innych, a także tych, którzy w swej praktyce zawodowej mają do czynienia z mediacją.

ORGANIZATORZY

Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji Fundacji WPiA UŚ Facultas Iuridica

Ośrodek Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

TERMIN

24 października 2022 r. (poniedziałek). Rozpoczęcie: 9:30, planowane zakończenie: 14:45.

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (aula 7) oraz online. Link do spotkania zostanie wysłany zgłoszonym uczestnikom.

UDZIAŁ W KONFERENCJI

Osoby zainteresowane udziałem biernym w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej. Udział bierny w konferencji jest bezpłatny

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Zapraszamy do kontaktu pod adresem: mediacje@us.edu.pl.

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

Rejestracja na konferencję została już zamknięta. Osoby zainteresowane udziałem online prosimy obserwować profil Facebook Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.