+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

Z ogromną dumą pragniemy poinformować, że przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powstało Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji UŚ, które zostało objęte honorowym patronatem Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. 

 

Koło Naukowe zrzesza studentów wielu kierunków, nie tylko prawniczych, którym przyświeca idea rozwijania i doskonalenia umiejętności miękkich. Głównym celem osób tworzących Koło (a jest ich aż 30!) jest poznanie metod prowadzenia negocjacji, taktyk negocjacyjnych, ale również nauka jak najlepszego wykonywania zawodu mediatora. Członkowie Koła są w pełni świadomi, jak ważne jest posiadanie zaawansowanych umiejętności mediacyjnych i negocjacyjnych, a zrzeszenie się i utworzenie Koła Naukowego pozwoli im na ich nabycie oraz dalszy, stopniowy rozwój. 

 

Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji UŚ będzie przede wszystkim zajmowało się organizacją warsztatów, szkoleń i symulacji dla członków Koła, ale również dla wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką. Wydarzenia będą prowadzone przez mediatoróŚląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz osoby zaproszone. W przyszłości Koło planuje zorganizować konferencje naukowe poświęcone tematyce mediacyjnej i negocjacyjnej. W związku z objęciem Koła patronatem przez Śląskie CAM, członkowie Koła będą również uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Nasze Centrum, a także pomagać w ich organizacji – tym samym będziecie Państwo mieli okazję poznać ich osobiście! 

 

Przedstawicielami Koła zostali: 

  • Pani Dominika Kobryńska – przewodnicząca  
  • Pan Jarosław Basiura – wiceprzewodniczący ds. promocji oraz social mediów 
  • Pan Paweł Urzenitzok – wiceprzewodniczący ds. partnerów
  • Pani Dagmara Kierpiec – sekretarz 

Opiekunem Koła została dr Anna Bicz-Kordonets, dyrektor Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UŚ.