+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż  Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji  realizuje Projekt  „KANCELARIA PRZYJAZNA MEDIACJI” oraz „FIRMA PRZYJAZNA MEDIACJI”.  W tym zakresie współpracujemy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Propagowanie idei mediacji stanowi jedno z głównych zadań Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, dlatego też najważniejszym celem Projektu jest zachęcenie przedsiębiorców oraz prawników do proponowania klientom skorzystania z mediacji przed wszczęciem postępowania sądowego lub w jego toku.

 

Kancelaria lub też Firma po podpisaniu Deklaracji Promowania Mediacji otrzymuje specjalny Certyfikat, dzięki któremu może liczyć na wiele korzyści. Wszelkie informacje w tym zakresie znajdą Państwo tutaj.

 

W naszym przekonaniu Projekt „KANCELARIA PRZYJAZNA MEDIACJI” oraz „FIRMA PRZYJAZNA MEDIACJI” służy w równym stopniu wyeksponowaniu roli mediacji, jak też stanowi wyraz zaangażowania Kancelarii prawnych oraz Firm w przedsięwzięcie ważne społecznie i gospodarczo.

 

Zobacz korzyści płynące z Projektu

 

Udział w Projekcie „KANCELARIA PRZYJAZNA MEDIACJI” oraz „FIRMA PRZYJAZNA MEDIACJI” jest całkowicie bezpłatny.

 

Już wcześniej Firmy podpisywały Porozumienia w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji. Jednakże postanowiliśmy przedstawić Państwu całkiem nową formułę korzyści, które mogą Państwo czerpać z mediacji.

 

O Deklaracjach podpisanych już przez przedsiębiorców pisaliśmy tutaj.

 

Jeżeli wyrażają Państwo chęć uczestnictwa w naszym Projekcie, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy pod adresem mediacje@us.edu.pl lub telefoniczny 609 293 806 lub też poprzez wiadomość na portalu Facebook.