+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji brało aktywny udział w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który miał miejsce w Katowicach w dniach 16-18 października 2019 r. Była to już dziewiąta edycja tego wydarzenia, które z roku na rok zyskuje coraz większą popularność.

Sektor przedsiębiorczości rozwija się w naszym kraju bardzo dynamicznie, co z kolei związane jest z tym, że na przedsiębiorców czekają każdego dnia nowe wyzwania. Jednym z nich jest mediacja – bo właśnie o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów rozmawialiśmy podczas Kongresu.

Nasze Centrum w dyskusji reprezentował Prezes – dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus oraz Pani Mediator – dr hab. Katarzyna Pokryszka, którzy wystąpili, także podczas panelu „Mediacja w biznesie – alternatywa dla sporów sądowych”. Pan Prezes podkreślał, że usługi dotyczące mediacji muszą być finansowo przystępne dla przedsiębiorców, zaś w toku mediacji potrzeba bezstronnego partnera, niezaangażowanego emocjonalnie w spór. Możemy pochwalić się, iż panel cieszył się wielkim zainteresowaniem i zyskał szerokie grono uczestników.

Przedsiębiorcy w Polsce wciąż jeszcze nie mają dostatecznej wiedzy w dziedzinie mediacji, dlatego tak istotnym jest organizacja wydarzeń pozwalających na szerzenie idei ADR. Mamy nadzieję, że dzięki inicjatywom środowisk mediatorów sytuacja ta ulegnie w najbliższej przyszłości znacznej poprawie.