+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

Krzysztof Sawicki

prawo gospodarcze

 • adwokat, właściciel Viribus Unitis Krzysztof Sawicki Adwokat. Doradztwo prawne i gospodarcze z siedzibą w Gliwicach; specjalizuje się w Prawie zamówień publicznych, partnerstwie publiczno – prawnym, w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego oraz negocjacjach handlowych,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Kolegium Zarządzania -studia podyplomowe w zakresie handlu zagranicznego,
 • doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • autor publikacji poświęconych problematyce cywilnoprawnej oraz zamówień publicznych,
 • wykładowca z zakresu prawa cywilnego i prawa zamówień publicznych w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie a w latach 2005 – 2012 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach,
 • wykładowca/prelegent na licznych konferencjach, seminariach i szkoleniach poświęconych problematyce systemu zamówień publicznych publicznych w Polsce i Unii Europejskiej oraz prawa cywilnego,
 • sędzia Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach oraz Regionalnej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Gliwicach
 • coach – absolwent Akademii Akredytowanego Coacha w Katowicach.
 • uczestnik projektu Leaders Are Trainers.
 • od stycznia 2014 r. adwokat w Viribus Unitis Krzysztof Sawicki Adwokat. Doradztwo prawne i gospodarcze z siedzibą w Gliwicach,
 • w latach 2005 – 2014 r. wspólnik w Adwokaci Sawicki i Włoczyk Spółka Partnerska z siedzibą w Gliwicach;
 • w latach 2005 – 2010 obsługa prawna Urzędu Miasta w Gliwicach,
 • w latach 2006 – 2007 obsługa prawna w zakresie problematyki zamówień publicznych w Urzędzie Pracy w Bytomiu,
 • w latach 2005 – 2008 konsultant ds. zamówień publicznych  w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • w latach 2000 – 2010 konsultant ds. zamówień publicznych w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach,
 • od 2010 r. konsultant ds. zamówień publicznych w Regionalnej Izbie Przemysłowo Handlowej w Gliwicach,
 • współpraca z izbami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego oraz szkoleń poświeconych problematyce prawa cywilnego, w szczególności prawa kontraktowego i zamówień publicznych,
 • w latach 1996 – marzec 2005 Kierownik Referatu Zamówień Publicznych oraz Kierownik Referatu w Biurze Prawnym Urzędu Miejskiego w Bytomiu,
 • w latach 1998 – 2004 współpraca z kancelariami i firmami prawniczymi; w tym min.: W. Popiołek i Partnerzy. Kancelaria Radców Prawnych Spółka Komandytowa, w zakresie doradztwa prawnego na rzecz zamawiających i ubiegających się o udzielenie zamówienia, opracowywania dokumentów oraz regulaminów udzielania zamówień publicznych, kompletowania i składania ofert, reprezentowania zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Zespołem Arbitrów oraz przed sądem w postępowaniu skargowym,

Mediacje gospodarcze w zakresie: prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego, prawa Zamówień publicznych, partnerstwa publiczno – prawnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego publicznego.