+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus

prawo gospodarcze

Mediator, wykładowca akademicki, radca prawny. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce postępowania procesowego, międzynarodowego postępowania cywilnego, postępowania upadłościowego i układowego oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Brał udział w projekcie Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy współfinansowanego ze środków europejskich. Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego oraz mediacji. Posługuje się językiem niemieckim oraz angielskim. 

Specjalizacje

  • mediacje gospodarcze

Kontakt:
tel. 515 166 005 (biuro Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji)
e-mail: mediacje@us.edu.pl