+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus

prawo gospodarcze

Profesor Andrzej Torbus jest Kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Równolegle z działalnością zawodową wykonuje zawód radcy prawnego oraz mediatora. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce postępowania procesowego, międzynarodowego postępowania cywilnego, postępowania upadłościowego i układowego oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Profesor Andrzej Torbus brał udział w projekcie Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy współfinansowanego ze środków europejskich. Profesor wystąpił na wielu konferencjach i seminariach naukowych. Posługuje się językiem niemieckim oraz angielskim.  Obszary mediacji:
  • sprawy gospodarcze z zakresu prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa budowlanego
  Kontakt: tel. 515 166 005 e-mail: mediacje@us.edu.pl