+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

dr Dominika Bek

prawo karne

mediatorka w sprawach karnych z wieloletnim stażem, prawnik, nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UŚ, autorka publikacji naukowych m.in. na temat mediacji i sprawiedliwości naprawczej, współautorka podręcznika pod red. O. Sitarz, Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych, DIFIN 2015