+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

dr Anna Bicz-Kordonets

prawo gospodarcze / prawo cywilne / prawo rodzinne

Doktor nauk prawnych, trenerka, dyrektorka Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UŚ, opiekun Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji UŚ. Prowadzi szkolenia z zakresu mediacji cywilnych, rodzinnych oraz gospodarczych

Kursy i szkolenia

  • Akademia Negocjacji  — EY Academy of Business
  • Szkolenie „Mediacje – Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” 
  • Szkolenie „Specjalistyczne szkolenie z mediacji gospodarczych” organizowane w ramach projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji — projekt pilotażowy”
  • Warsztaty z konstruowania ugód w sprawach cywilnych

Specjalizacje

  • mediacje gospodarcze
  • mediacje cywilne (sprawy o zapłatę, podział majątku wspólnego małżonków)

Kontakt:
tel. 515 166 005
e-mail: mediacje@us.edu.pl