+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

dr Anna Bicz-Kordonets

prawo gospodarcze / prawo cywilne / prawo rodzinne

Doktor nauk prawnych, wykładowczyni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z zakresu postępowania cywilnego, trenerka, dyrektorka Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, opiekunka Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji UŚ. Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych i cywilnych. Prowadzi szkolenia z zakresu negocjacji i mediacji cywilnych, rodzinnych oraz gospodarczych.

Wybrane kursy i szkolenia

  • Akademia Negocjacji  — EY Academy of Business
  • Mediacje – Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora 
  • Specjalistyczne szkolenie z mediacji gospodarczych 
  • Warsztaty z konstruowania ugód w sprawach cywilnych

Specjalizacje

  • mediacje gospodarcze
  • mediacje cywilne (sprawy o zapłatę, podział majątku wspólnego małżonków)

Kontakt:
tel. 515 166 005 (biuro Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji)
e-mail: a.biczkordonets@gmail.com