+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

dr hab. prof. UŚ Agnieszka Bielska-Brodziak

prawo rodzinne / prawo cywilne

Doktor habilitowana nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny. Ekspert prawny Sejmu RP. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dwóch monografii z zakresu interpretacji prawa. Wykładowca studiów podyplomowych prawa medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Pełni również funkcję Kierownika Stacjonarnych Studiów Prawniczych. Jest opiekunem pierwszego w Polsce Koła Naukowego Praw Zwierząt oraz pierwszej w kraju Sekcji Praw Zwierząt w Studenckiej Poradni Prawnej. Jest jednym z z inicjatorów Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej.