+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Sprawiedliwości do początku drugiej połowy 2023 r. zacznie obowiązywać Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM). Wychodząc na przeciw potrzebie usystematyzowania wiedzy w tym temacie zapraszamy Państwa do lektury niniejszego tekstu, zapoznania się z infografikami oraz śledzenia naszej strony, gdzie w sposób przejrzysty publikowane będą zmiany związane z powyższym tematem.  

Głównym celem projektu, w ramach którego powstanie Krajowy Rejestr Mediatorów jest profesjonalizacja zawodu mediatora. Oprócz powyższego, projekt zakłada również przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwość wykorzystania jej w sporach gospodarczych i pracowniczych. 

Krajowego Rejestru Mediatorów będzie rejestrem publicznym, który ma za zadanie zastąpić listy stałych mediatorów oraz listy przekazywane przez organizacje pozarządowe. Dostępne tam będą informacje o mediatorach prowadzących mediacje sądowe i pozasądowe. Dane będą zawierały m.in. imię i nazwisko mediatora, dane kontaktowe, datę uzyskania uprawnień oraz specjalizację mediatora. Warto dodać, że jest to rejestr, do którego dostęp będzie bezpłatny i jawny dla każdej zainteresowanej osoby, po wejściu na stronę internetową KRM. Dostęp ten można wyróżnić na podstawowy i pełny. Ten pierwszy przeznaczony będzie dla obywateli, którzy w jego ramach będą mogli wyszukać i skontaktować się z wybranym mediatorem. Z kolei drugi dostępny będzie dla sędziów i urzędników sądowych, którzy będą mogli skorzystać ze wszystkich udostępnionych informacji oraz skierować sprawę do mediacji w formie elektronicznej. Wśród najważniejszych funkcji KRM twórca projektu wymienia funkcję informacyjną – rejestr jako powszechnie dostępna baza mediatorów oraz funkcję legalizacyjną – wpisanie mediatora do rejestru stanowi potwierdzenie jego kwalifikacji i upoważnienie do prowadzenia mediacji.

Kwestią ściśle powiązaną z wprowadzeniem Krajowego Rejestru Mediacyjnego jest wpis do owego rejestru. Dokonywany on będzie na wniosek osoby zainteresowanej. Po jego złożeniu następować będzie jego sprawdzenie pod względem formalnym oraz merytorycznym. Pozytywna ocena wniosku skutkuje wpisem zainteresowanego do KRM oraz wydaniem legitymacji mediatora przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Mediatorzy wpisani na listy stały mediatorów oraz zgłoszeni przez organizacje pozarządowe utrzymają swoje uprawnienia. Należy podkreślić, że osoby wpisane do KRM muszą pamiętać o zgłaszaniu każdej zmiany danych podanych w Rejestrze oraz informowaniu o zawieszeniu bądź zakończeniu wykonywania działalności przez mediatora. 

Zgodnie z założeniami projektu, KRM ma zostać wdrożony do czerwca 2023 r.

 

Źródła:

  1. https://ipsolegal.pl/krajowy-rejestr-mediatorow/?fbclid=IwAR2rSDINk6juhfT8OoMPf3Rc3r8zHyRVOzT2kXWBJh56jOBSbgD_We9n3po
  2. https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/faq?fbclid=IwAR2rzJ94ypcVLshE3Eh9XdKLK-Tjq_zVaNMMBq_MXmBjEjeXrZD5HdTyqY4
  3. https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/projekt-krm2
  4. https://rigp.pl/krajowy-rejestr-mediatorow,466,pl?fbclid=IwAR2eJiWJurhUYkF3xsotLGa5GU2NOzQUf-4X0KwLNVxoxKkmGrNwFuwmMmk