+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

Małgorzata Franosz

prawo cywilne/ prawo rodzinne/ prawo gospodarcze

  • Absolwentka studiów dziennych na wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na kierunku Prawo.
  • W roku akademickim 2009/2010 ukończyła Akademię Młodych Dyplomatów (specjalizacja: służba cywilna) organizowaną przez Europejską Akademię Dyplomacji.
  • Od stycznia 2017 roku odbywa aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Katowicach.
  • Aktualne zatrudniona w firmie zajmującej się transportem i spedycją na stanowisku specjalista do spraw umów.
  • W sierpniu 2019 roku  wpisana jako stały mediator na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Gliwicach.
  • Ukończyła szkolenia dotyczące mediacji tj.: Akademię Profesjonalnego Mediatora APM – mediacje sądowe i pozasądowe, Mediacje Cywilne i Gospodarcze oraz Mediacje pracownicze i z zakresu prawa pracy.
  • Specjalizuje się w mediacjach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.