+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

dr hab. prof. UŚ Olga Sitarz

prawo karne

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UŚ, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, kryminologii i mediacji, była sędzia w Sądzie Rejonowym w Katowicach (Wydział Karny), mediatorka.