+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

dr hab. prof. UKSW Dariusz Fuchs

prawo gospodarcze

Radca prawny, arbiter  w sądach arbitrażowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Urzędzie Rzecznika Ubezpieczonych w Warszawie, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, członek Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law – przygotowujący dla Komisji Europejskiej projekt prawa europejskiego o umowie ubezpieczenia. Pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doświadczony mediator oraz członek Stowarzyszenia Sędziów Sądów Polubownych, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa odszkodowawczego oraz europejskiego. W latach od 2000 r. do 2002 r. był wspólnikiem Kancelarii Fuchs Kałuża s.c. z siedzibą w Katowicach, a od 2002 r. do 2008 r. był współzałożycielem i partnerem w Kancelarii GFKK w Katowicach.