+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska
CEL I ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do kandydatów/kandydatek na mediatorów/ki w sprawach karnych i w sprawach wykroczeń

Podczas szkolenia szczegółowo zostaną przedstawione informacje dotyczące mediacji, które muszą pojawić się w monologu mediatora, prowadzącego sprawy karne. Zasady mediacji i znaczenie postanowień ugody są na tyle rozległe, że mediator musi umieć dokonać ich selekcji w zależności od rodzaju sprawy karnej, skierowanej do mediacji. Prawidłowa zaś informacja stanowi warunek skutecznej zgody na mediację. Monolog mediatora jest to często pierwsza wypowiedź skierowana do stron, ma więc nie tylko walor informacyjny, ale też budujący relację ze stronami.

Naszym celem jest wyposażenie kandydata/tki na mediatora/rkę w umiejętność klarownego, precyzyjnego i zwięzłego  przedstawienia stronom istoty mediacji, co pozwoli im na podjęcie decyzji o ewentualnym udziale w mediacji.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
  • Podstawowe informacje o mediacjach w sprawach karnych.

  • Zasady mediacji w sprawach karnych.

  • Rodzaje spraw karnych z perspektywy postępowania mediacyjnego.

  • Selekcja i prezentacja podstawowych informacji.

  • Konstrukcja monologu.

TRENERZY
  • prof. dr hab. Olga Sitarz – mediatorka, pracownik naukowo-dydaktyczny, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, kryminologii i mediacji, była sędzia w Sądzie Rejonowym w Katowicach (Wydział Karny).

TERMIN

10 marca 2023 r., godz. 17:00 – 19:30

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b)

CERTYFIKAT

Każdy Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

CENA

Cena za trening wynosi 300,00 zł +23% VAT. 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 2 marca 2023 r.

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej lub kontakt pod adresem mediacje@us.edu.pl