+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska
CEL I ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu mediacji cywilnej poprzez analizę tzw. „Monologu mediatora” (ang. „Introduction”), stanowiącego istotny element postepowania mediacyjnego. Zarówno aspekt psychologiczny wystąpienia publicznego jak i znajomość obowiązujących przepisów prawa determinują wprowadzenie do kolejnego etapu mediacji jakim jest proces budowania porozumienia Stron.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione zarówno regulacje prawne jako niezbędny elementarz wiedzy mediatora, a także wybrane zasady wystąpienia publicznego.

Celem jest podwyższenie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie prowadzenia postępowania mediacyjnego, praca nad „kunsztem mediatora” w zakresie przedstawienia m.in. podstawowych zasad mediacji, budowania autorytetu mediatora oraz stworzenie atmosfery zaufania podczas posiedzenia mediacyjnego.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
  • Kreatywne budowanie autorskiego „Monologu mediatora”.

  • Analiza wybranych przepisów prawa w kontekście dotarcia z informacją do odbiorcy nie posiadającego wiedzy prawnej.

  • Trening obejmujący przestawienie autorskiego „Monologu mediatora” z uwzględnieniem autoprezentacji mediatora dostosowanej do odbiorcy.

TRENERZY
  • r.pr. Monika Biernot – mediatorka z wieloletnim stażem, trenerka mediacji i negocjacji.

TERMIN

4 lutego 2023 r., godz. 9:30 – 14:45

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b)

CERTYFIKAT

Każdy Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

CENA

Cena za trening wynosi 500,00 zł +23% VAT. 

Do 10 grudnia obowiązuje cena promocyjna 390,00 zł + 23% VAT

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 27 stycznia 2023 r.

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej lub kontakt pod adresem mediacje@us.edu.pl