+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska
CEL I ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do kandydatów/kandydatek na mediatorów/ki w sprawach karnych i w sprawach wykroczeń

Podczas szkolenia szczegółowo zostaną przedstawione sposoby formułowania pism i dokumentów, sporządzanych w trakcie prowadzenia mediacji w sprawach karnych – zaproszenie, ugoda, sprawozdanie, wniosek o przedłużenie, odmowa przeprowadzenia mediacji. Adresatami tych pism są organy kierujące sprawy do mediacji oraz strony, co wymaga nie tylko znajomości podstaw prawa karnego i przepisów dotyczących mediacji w sprawach karnych, ale tez umiejętności komunikowania się z tak różnymi adresatami. Sporządzanie każdego z pism poprzedzone zostanie krótkim wprowadzeniem, pozwalającym na ukazanie celu i istoty danego pisma.

Naszym celem jest wyposażenie kandydata/tki na mediatora/rkę w umiejętność sporządzania precyzyjnych i zrozumiałych dla adresatów pism niezbędnych w trakcie prowadzenia mediacji w sprawach karnych i w sprawach wykroczeń.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
  • Zaproszenie na mediację.

  • Ugoda mediacyjna w sprawach karnych.

  • Sprawozdanie z przeprowadzonej mediacji karnej.

  • Wniosek o przedłużenie mediacji.

  • Odmowa przeprowadzenia mediacji.

TRENERZY
  • prof. dr hab. Olga Sitarz – mediatorka, pracownik naukowo-dydaktyczny, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, kryminologii i mediacji, była sędzia w Sądzie Rejonowym w Katowicach (Wydział Karny).

TERMIN

24 marca 2023 r., godz. 17:00 – 18:30

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b)

CERTYFIKAT

Każdy Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

CENA

Cena za trening wynosi 230,00 zł +23% VAT. 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 16 marca 2023 r.

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej lub kontakt pod adresem mediacje@us.edu.pl